WP Atölye Çalışması

Beyin fırtınası aktivitesi görüş bildirme ve geliştirme formu: https://goo.gl/3H6gid

WhatsApp Atölye Çalışmamızda sizin oy çoğunluğuyla belirttiğiniz zamanlarda belli bir konu üzerinde konuşulması, görüş belirtilmesi ve üzerinde detaylıca incelenmesi üzerene bir aktivitedir. WhatsApp gruplarında gerçekleştirilmektedir.

Kurallar

 • Herkes görüş belirtme hakkına sahiptir.
 • Tek tek üst üste yazılan mesajlarda diğer üyelerin görüşleri görülmeyebiliyor buna dikkat edilmesi gerekiyor.
 • Mesajlar karışmasın diye görüşünüzü yazıp gönderebilirsiniz.
 • Konu dışına sapılmamaya dikkat edilmeli.
 • Önceden az da olsa bir araştırma yapılmalıdır.

Beyin fırtınası her hafta bir kere yapılmaktadır. Sırasıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri dönüşümlü olarak gitmektedir. Saat 20.00-23.59 arasında yapılmaktadır. Katılımın sağlanması önemli bir husustur.

 

 


 1. Değerler psikolojisi, değer nedir? Değerleriniz nasıl değişir? Örneklerle tartışılması
 2. İd, ego, süperego üçlüsü ve Bilinç Düzeyleri (Bilinç Altı, Bilinç Öncesi ve Bilinç) (Buzdağı)
 3. İnsanları yargılamak
 4. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi (Kuram tanımı, eleştirileri, üzerinde tartışılması)
 5. Özgürlük Nedir?
 6. Bilişsel mi Davranışçı mı?
 7. Gelişen Çağda Psikolojinin Önemi
 8. Psikolojinin Önemini İnsanlara Nasıl Aktarabiliriz? (Özellikle konu hakkında yanlış kalıp düşüncelere, inançlara sahip olanlara)
 9. Terapi toplum tarafından nasıl görülüyor? Faydası var mı? Bir değişim yaratıyor mu? Topluma terapinin faydasının ve gerekliliğini nasıl aktarabiliriz?
 10. Psikolojik Danışma ve Terapi Sınırları
 11. Psikolojide Etik (Meslekte Etik) (Örnekler verilmesi, üzerinde bilgi alışverişi yapılması)
 12. Yüksek Lisans Programları hakkında konuşulması
 13. Beklenmedik Durumlara, Olaylara karşı tepki kontrolü nasıl yapılabilir?
 14. Feminizm ve Feminist Terapi
 15. Yapay Zeka
 16. Psikanaliz Nedir?
 17. Sadizm ve Mazoşizm
 18. Freud ve Lacan
 19. Evrim
 20. Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu
 21. Şizofreni
 22. Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 23. Paranoid KB
 24. Çekingen KB
 25. Obsesif Kompülsif KB
 26. Şizoid KB
 27. Şizotipal KB
 28. Hostrionik KB
 29. Narsisistik KB
 30. Antisosyal KB
 31. Borderline KB
 32. Antisosyal KB
 33. LGBT
 34. Uyku Nedir? Süreçleri, Bozuklukları Nelerdir? Anlamı Nedir?